ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,15  Ιουλίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 443/15338

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                             

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                           

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση και καθαρισμό εναλλάκτη       , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       (εισηγ, 15337 έως 25.7.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  Συντήρηση και καθαρισμό ενός  τεμ.(1)  εναλλάκτη στη   κολυμβητική δεξαμενή  Ρ10   .         

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 25/7/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 443/15338.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Θ Κυρούσης      τηλ. 210-6868451 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ