ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 15/07/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για εργασίες στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ σύμφωνα με την(εισηγ, 446/16497 έως 24.07.2019)του τμήματος ΣΥΝΤ/ΣΗΣ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών <<Σπύρος Λούης» επιθυμεί   :Εργασίες επισκευών  στις ξύλινες  κατασκευές  των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Εργασία Ποσότητα

Τεμ.

1. Έλεγχος  και  επισκευές  των στηρίξεων στις  θύρες  και  στις  καμπίνες των αποδυτηρίων.  
2. Αντικατάσταση   χειρολαβών με τις ανάλογες ροζέτες  σε   θύρες των αποδυτήριων. 5
3. Κατασκευή,  βάψιμο  και τοποθέτηση  ξύλινων θυρών  αποδυτηρίων διαστάσεων  220Χ90 περίπου, με πόμολα και κλειδαριά,  όμοιες με τις υπάρχουσες.  

2

4. Επισκευή (στοκάρισμα, βάψιμο κτλ)  σε  θύρες 3

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και οι εργασίες που  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, καθώς επίσης και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, αναλώσιμα κτλ  έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά,  είναι όμως απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου.

            Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο του Κολυμβητηρίου (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις για τις θύρες.Πληροφορίες Κα Μαλανδράκη στο τηλ.210-6834773                                                                                                                                                   Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές κλειστές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 24.7.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου 

Τμηματάρχης Προμηθειών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 15/07/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Ιουλία Καπώνη

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για εργασίες στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ σύμφωνα με την(εισηγ, 446/16497 έως 24.07.2019)του τμήματος ΣΥΝΤ/ΣΗΣ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών <<Σπύρος Λούης» επιθυμεί   :Εργασίες επισκευών  στις ξύλινες  κατασκευές  των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Εργασία Ποσότητα

Τεμ.

1. Έλεγχος  και  επισκευές  των στηρίξεων στις  θύρες  και  στις  καμπίνες των αποδυτηρίων.  
2. Αντικατάσταση   χειρολαβών με τις ανάλογες ροζέτες  σε   θύρες των αποδυτήριων. 5
3. Κατασκευή,  βάψιμο  και τοποθέτηση  ξύλινων θυρών  αποδυτηρίων διαστάσεων  220Χ90 περίπου, με πόμολα και κλειδαριά,  όμοιες με τις υπάρχουσες.  

2

4. Επισκευή (στοκάρισμα, βάψιμο κτλ)  σε  θύρες 3

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και οι εργασίες που  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, καθώς επίσης και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, αναλώσιμα κτλ  έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά,  είναι όμως απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου.

            Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο του Κολυμβητηρίου (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις για τις θύρες.Πληροφορίες Κα Μαλανδράκη στο τηλ.210-6834773                                                                                                                                                   Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές κλειστές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 24.7.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου 

Τμηματάρχης Προμηθειών