ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 27/06/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ EZGO(εισηγ, 423/16551 έως 5.07.2019))

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια μπαταριών για ηλεκτροκίνητο όχημα των φυλάκων :

  • Τεχνικές προδιαγραφές:
  • ΥΨΟΣ:24cm
  • ΜΗΚΟΣ:26cm
  • ΠΛΑΤΟΣ:18cm
  • ΙΣΧΥΣ:6V-225Ah            
  • TEMAXIA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 5.07.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. Πληροφορίες κ.KAKOYΛΑΚΗΣ  τηλ. 210-6834572.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών