ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  Κων/να                          Μαρούσι,  24 Ιουνίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 404/15336

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                  

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  αντλίων  υποβρύχιων wilo DC 40/80 , Σωλήνα εύκαμπτη 1,5 ίντσα ,Ρακόρ σφιγκτήρες για το καθαρισμό φρεατίων  του  ΟΑΚΑ   , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 15336 έως 3.7.19).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια :

3 τεμ. αντλίων  υποβρύχιων wilo DC 40/80 , 150 μέτρα  Σωλήνα εύκαμπτη 1,5 ίντσα , 6 τεμ.Ρακόρ και 12 τεμ. σφιγκτήρες για το καθαρισμό φρεατίων του Ανοικτού και κλειστού Κολυμβητηρίου .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 3/7/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 404/15336.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ