ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Ιουνίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 383/16248

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                   

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                              

                                                                                                   19PROC005146220

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  των πίσω ελαστικών για το γεωργικό μηχάνημα  του τμήματος Κηπουρών  (εισηγ,16248 έως 3.07.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  2 τεμ. των πίσω ελαστικών για το γεωργικό μηχάνημα μάρκας Goldoni τύπος : 475/65-20 pdi  

                                                 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 3/07/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 383/16248.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172

Πληροφορίες κ.   Γ . Κακουλάκης      τηλ.    210- 6834572.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ