ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 349/17209.

                                                    

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια H/Y  για την Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ,17209, ημερομηνία υποβολης 24.06.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:

 

  • Μίας(1) Κεντρικής Μονάδας Η/Υ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
  • Επεξεργαστής: Intel i3
  • Μνήμη: 8GB 
  • Σκληρός δίσκος: 256Gb, SSD
  • DVD DRIVE,
  • Λειτουργικό: Windows  10GR,

 

  • Μια (1) Οθόνη 23’’

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 328/16429. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του .4172/2013 και ν.4013/201.

Πληροφορίες κ.  Α. Σπέρτος  τηλ. 210-6834773.

 

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να