ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  394/16197.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          19PROC005121277

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Αντικατάσταση (Προμήθεια και Εγκατάσταση) Δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας (εισηγ,16197 ημερομηνία υποβολης εως 05.07.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Αντικατάσταση (Προμήθεια και Εγκατάσταση) Δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας ενισχυμένου Αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι, ομοια με την υπάρχουσα.

 

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η συνεννόηση των ενδιαφερομένων με το αρμόδιο τμήμα ή η επίσκεψη    στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης στο σημείο που θα τοποθετηθεί η θύρα.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 05.07.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.07.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 394/16197.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ