ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          Μαρούσι 24/04/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες στο σύστημα BMS του στεγάστρου Καλατράβα  σύμφωνα με την με αρ. 241/16093 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTROLLER ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BMS ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 22DPS (U1 12/D1 0/ AO 4/ DO 6) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ BACKNET/LON ΚΑΙ PTP ΚΩΔΙΚΟΣ PXC22.D

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο ΦΑΞ 2106834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr στις 6/05/2019 και ώρες 10.0-13.00. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα στον κo Κυρούση στο τηλ.210-6868451                                                                                                                

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών