ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 285/16299.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το Τακτικό Σέρβις Αεροσυμπιεστή KAESER,  του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ,16299, ημερομηνία υποβολης 08.05.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Διεξαγωγή του Τακτικού Service (12000 ωρών) για τον Αεροσυμπιεστή KAESER SK26/13 barS/N 3444/1.9763.5
  • Αλλαγή Λαδιών, Φίλτρου Αέρα, Φίλτρου Λαδιού, Ιμάντες Κόμπλερ, Αντικατάσταση Προφίλτρου Καμπίνας, Λιπαντικά, Ρουλεμάν, Συντήρηση Βαλβίδας εισαγωγής, Επισκευή Ανεπίστροφης Βαλβίδας. Συντήρηση Θερμαντικής Βαλβίδας, Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας Ελέγχου, Αντικατάσταση Πλαστικών Σωληνώσεων, Καθαρισμός Αεροσυμπιεστή, Μηδενισμός Μηνυμάτων Συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 285/16299. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/201.

  Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

    

 O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να