ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 23/04/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ρ2 σύμφωνα με την(εισηγ, 281/15327) έως 9/05/.2019)του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί   :

1.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 5/2 1/4κωδ.484.52.0.1Μ2ΜΒ5(Αφορά βαλβίδα πίνακα χειρισμού). ΤΕΜΑΧΙΑ 9

2.ΜΠΛΟΚ 12 ΘΕΣΕΩΝ 55 305 ml.   TEMAXIA 1

Πληροφορίες Κoς Κυρούσης στο τηλ.210-6834762                                                                                                                                                                                                                                                                               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 9.05.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών