ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 23 Απριλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 238/16000

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                                          19PROC004847618

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών   του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ   του τμήματος κολυμβητηρίου  (εισηγ,16000 έως 10.05.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο  των υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών  επί 49 εβδομάδες εκτός μηνός  Αυγούστου  ( 9 δείγματα ανά εβδομάδα).

Προαπαιτούμενα

  Δειγματοληψία από τον ανάδοχο

  Μεταφορά δειγμάτων από τον ανάδοχο

 Δυνατότητα εάν κρίνει το ΟΑΚΑ αναγκαίο συμπληρωματικής δειγματοληψίας από τον ίδιο ή άλλο φορέα .

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 10/5/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 238/16000. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 13/5/2019 , ημέρα Δευτέρα   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. θ . Θεοφάνης  τηλ. 210-6850200.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ