ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 224/16079

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    19PROC004699760

                                         

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή δύο υποβρυχίων αντλιών στο μηχανοστάσιο του κλειστού Γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16079 έως 17.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α. ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗ- O-RING ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΨΥΞΕΩΣ.

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΦΛΟΤΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ.

 

                

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 17/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 224/16079. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 18/4/2019 , ημέρα Πέμπτη  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

     

   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ