ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 222/15833

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                               19PROC004697054

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάπλωσης των γατών   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ,15833 έως 11.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάπλωσης των γατών στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου και κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών , καθώς σύμφωνα με το επισυναπτόμενο e-mail οι χώροι του κολυμβητηρίου καθώς και του ΚΓΑ εμφανίζουν ξανά πρόβλημα με την αύξηση του αριθμού γατών με αποτέλεσμα να δημιουργείται υγειονομικό πρόβλημα .Επομένως θα πρέπει να επαναληφτεί η διαδικασία απομάκρυνση τους και φέτος  .              

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 11/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 222/15833. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 12/4/2019 , ημέρα Παρασκευή  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 2.000,00-3.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Β . ΠΕΡΑΚΗ      τηλ.    210- 6868089.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ