ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 27 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 186/15325

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                         19PROC004680605

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση  πνευματικών βανών    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15325 έως 8.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  20 τεμ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ρ10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ:

  1. Αντικατάσταση υφισταμένων βανών EBRO DN200 Z011 A Butterfly Valve με ίδιου τύπου, διαστάσεων και ποιότητας κατασκευής.
  2. Αντικατάσταση των παρελκόμενων των πνευματικών κινητήρων (σωληνάκια αέρα, ταχυσύνδεσμοι).
  3. Αντικατάσταση των εξαρτημάτων PVC σύνδεσης των βανών με το δίκτυο (μούφες, λαιμοί, φλάντζες, συστολές, ελαστικά παρεμβύσματα, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.).

 

      

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 8/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 186/15325. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 9/4/2019 , ημέρα Τρίτη στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 15.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ