ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 27 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 185/15323

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                                   19PROC004680377

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση υλικών φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής Ρ10    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15323 έως 8.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΣ Ρ10.

4 ΦΙΛΤΡΑ Χ 6.500KG/ΦΙΛΤΡΟ

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΤΗ. 

 

                             

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 8/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 185/15323. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 9/4/2019 , ημέρα Τρίτη στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 15.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

   

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ