ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  198/16468.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών Ξυλείας, του Τμηματος Συντήρησης και Κατασκευών (εισηγ,16468 ημερομηνία υποβολης 10.04.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και την μεταφορά στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ των παρακάτω Υλικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των ραμπών ΑΜΕΑ του Κεντρικού Σταδίου:

  • 3 φύλλα Κόντρα Πλακέ θαλάσσης σημίδα 122Χ250Χ22
  • 2 φύλλα Κόντρα Πλακέ θαλάσσης σημίδα 122Χ250Χ16
  • 1 φύλλα Κόντρα Πλακέ θαλάσσης σημίδα 122Χ250Χ18

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 198/16468. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2012.  Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

 

 

    

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να