ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,13 Μαρτίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 150/16117

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                  

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 16117 έως 27.3.19).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια των παρακάτω υλικών για το συνεργείο των ηλεκτρολόγων του  ΟΑΚΑ : .  

            

1 Διακόπτης απλός λευκός Legrand NILDEN 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
2 Πρίζα 2Π +Γ Ασφαλείας λευκό Legrand NILDEN 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
3 Πλαίσιο 1 θέσης λευκό Legrand NILDEN 40 ΤΕΜΑΧΙΟ
4 Startet fs-11 4-65W 500 ΤΕΜΑΧΙA
5 Βύσμα τοίχου ΡΑ-66 Τ6/VA διαμέτρου Φ8 με βίδα Ε 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ
6 Μετασχηματιστής φθορίου L36W/802Η/230V/50Hz/s 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
7 Μετασχηματιστής νατρίου 150W/230V/50Hz NAHJ150 50 ΤΕΜΑΧΙA
8 Αυτόματη ασφάλεια 3Ρ Κ25Α 6ΚΑ S203 –K25 ABB 10 ΤΕΜΑΧΙA
9 SH201 –C 20 NA  Μικροαυτόματος 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

                                                                                               

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 27/3/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 150/16117.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ