ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,12  Μαρτίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 158/16192

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                         19PROC004595718

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πλαστικού χρώματος άριστης ποιότητας και επαναχρωματισμός σε τοιχοποιίες εσωτερικών χώρων   , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρηση &  Κατασκευών      (εισηγ, 16192 έως 26.3.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια πλαστικού χρώματος άριστης ποιότητας και επαναχρωματισμό σε τοιχοποιίες εσωτερικών χώρων συνολικής επιφάνειας  1.200m2  στο ΟΑΚΑ  .Ελαιοχρωματισμός των αιθουσών τύπου στο Κεντρικό Στάδιο και στο Μπάσκετ καθώς και στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας και στη Γραμματεία Δ.Σ .

                          

  Σημείωση : Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συγκεκριμένο υλικό που θα εφαρμοστεί .

                                                                                                    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ ή στο τμήμα Προμηθειών . Οι προσφορές θα πρέπει να είναι  κλειστές .Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 146/16192.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη    τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ