ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,12  Μαρτίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 146/16461

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μηχανισμών επαναφοράς θυρών CISA  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρηση &  Κατασκευών      (εισηγ, 16461 έως 26.3.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια μηχανισμών επαναφοράς  θυρών CISA  για την αντικατάσταση παλαιωμένων προβληματικών :

                           Ν0 3 λευκός 2 τεμ.

                          Ν0 3 Ασημί  1 τεμ.

                           Ν0 4 Λευκός  1 τεμ.

                          Ν0 4 Ασημί   1 τεμ.   . 

  

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ ή στο τμήμα Προμηθειών . Οι προσφορές θα πρέπει να είναι  κλειστές .Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 146/16461.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη    τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

  

    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ