ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 55/5732.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:19PROC004591623

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,5732 ημερομηνία υποβολης 26.03.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  Αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται  για τη διαδικασία της ΕΡΟ  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 6 κουτ. (96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 15ml, 30Κ, 96p/pak (cod. UFC903096).
  • 6 κουτ. (96τεμ/κουτ) Amicon Centrifugal 4ml, 30K NMWL 96p/pak (cod. UFC803096).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE και θα πρέπει να παραδοθούν εφ’ άπαξ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 55/5732. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2012.

  Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

 

 

    

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να