ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,1 Μαρτίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 132/16460

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                        

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον επαναχρωματισμό εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας με χρώμα πλαστικό λευκό     , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρηση & Κατασκευών      (εισηγ, 16460 έως 12.3.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί τον επαναχρωματισμό εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας με χρώμα πλαστικό λευκό 200 τετραγωνικά περίπου στον χώρο του Μπάσκετ  . 

  

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ ή στο τμήμα Προμηθειών . Οι προσφορές θα πρέπει να είναι  κλειστές .Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 132/16460.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη    τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ