ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 100/15320

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (LAPTOP)για  το Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ (εισηγ,15320, ημερομηνία υποβολης 12.03.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Laptop), για τις ανάγκες χρονομετρήσεων στο Κολυμβητήριο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

  • Notebook 17.3’’ full HD 1920X1080
  • CPU: Intel Core i5 8250U 1.66Hz.
  • RAM: 8GB ITB HDD
  • CPU:Nvidia Ge Force 930Mx
  • Windows 10.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 100/15320. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του .4172/2013 και ν.4013/201.

  Πληροφορίες Τμήμα Μηχανοργάνωσης ΟΑΚΑ τηλ. 210-6834431.

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να