ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 97/16276

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  (εισηγ,16276, ημερομηνία υποβολης 11.03.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1τεμ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (τύπου ZALION2000) με εγγύηση τουλάχιστον ένος (1) έτους  και με υλικό πλήρωσης πιστοποιημένο κατά ISO

Αποκλειστικά της εταιρείας ΙΟΝΕΛ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 97/16276. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του .4172/2013 και ν.4013/201.

  Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

 TMHMAΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να