ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 13/02/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια αντικατάσταση τζαμιού σύμφωνα με την(εισηγ, 79/16456 έως 22.02.2019)του τμήματος ΣΥΝΤ/ΣΗΣ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί   :Την προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπίνακα πόρτας με τζάμι ασφαλείας αρμέ 6mm, διάφανο διαστάσεις 73χ230cm περίπου .ΤΕΜΑΧΙΟ 1

ΣΗΜ. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα μετρήσει τις ακριβές διαστάσεις.

Πληροφορίες Κα Μαλανδράκη στο τηλ.210-6834773                                                                                                                                                                           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 22.02.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών