ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,12 Φεβρουαρίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 73/16109

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κυλινδρικών ασφαλειών ‘’βαρελάκια’’   , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 16109 έως 25.2.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια ασφαλειών :               12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια ‘’20Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’25Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’32Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’36Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’50Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’80Α

12 τεμ. Κυλινδρικές ασφάλειες ‘’βαρελάκια’’100Α

Για τις ανάγκες του βιομηχανικού καναλιού στο Μπάσκετ  .  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 25/2/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 73/16109.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ