ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                         Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 60/16260

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Doping Control (εισηγ, 60/16260 στις 18.02.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING (TIPS ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ FINNPIPETTE)

  • 1τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 1,25 mL, πακετο των 100τεμ.
  • 4τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 2,5 mL, πακετο των 50 τεμ.
  • 2τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 5 mL, πακετο των 50τεμ.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι του οίκου THERMO SCIENTIFIC.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα (18.02.2019) Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 16260. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/201.  Πληροφορίες κ. I. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να