ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 24/01/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ, 35/16259 έως 6.02.2019))

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2τεμ. Ε-check (XE) Low Range Control (L1)4,5mL lot 9033,9089(cod. 04982401001)
  • 2τεμ. Ε-check (XE) Normal Control (L2)4,5ML lot 9033,9089 (cod. 04982410001)
  • 2τεμ. Ε-check Low Range Control (L3)4,5mL lot 9033,9089 (cod. 04982436001)(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Roche)
  •                                                                                                                                                                                                                                               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 6.02.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών