ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 10/15315

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ταμπλετών μέτρησης ιδιοτήτων νερού των κολυμβητικών δεξαμενών  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15315 έως 31.01.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  ταμπλετών μέτρησης νερού στις κολυμβητικές του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ    :

                                  2.500τεμ. Ταμπλέτες DPD N01 RAPID SI 1310 BT

                               2.500τεμ. Ταμπλέτες RHENOL RED RAPID SI 1790 BT

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 31/01/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 10/15315. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ