ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,21 Δεκεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:921/15312

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ: 18PROC004254726

 

                                                                               

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ10 ,σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 15312 έως 10.01.19).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Ρ10.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΤΡΙΑ (3) ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΣ – ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

  • ΕΝΑ (1) ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡΟΣ – ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ.
  • ΕΝΑ (1) ΡΕΛΕ 9Α.
  • ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1-0-2 ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΣΕ PLC.
  • ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1-0-2.
  • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ.
  • ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ SCHNEIDER ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

                                                                                                

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 10/01/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 921/15312.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός :1.800,00€

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση     τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ