ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 923/16194

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

                                                                                        

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Δίφυλλης Πόρτας Πυρασφαλείας στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ. 16194 έως 07.01.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) δίφυλλης  ανοιγόμενης πόρτας Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές:

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης  μεταλλικής πυράντοχης πόρτας με δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτών της ώρας,  προς αντικατάσταση  της υπάρχουσας στο καταδυτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου.

Η  πόρτα θα είναι όμοια με την υπάρχουσα, διαστάσεων  1.000Χ2.150 mm το κάθε ένα θυρόφυλλο.

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι  δαπάνες για:

  1. Καθαίρεση – αποξήλωση  και απομάκρυνση  της υφιστάμενης πυράντοχης πόρτας.
  2. Προμήθεια και μεταφορά της νέας πόρτας όμοιας με την υπάρχουσα, η  οποία θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη στο εργοστάσιο και σε απόχρωση  επιλογής της Υπηρεσίας,  με  όλα τα απαραίτητα  εξαρτήματα αυτής  (ειδική άκαυστη χαλύβδινη  κλειδαριά,  χειρολαβές πυρασφαλείας από χαλύβδινα εξαρτήματα,  μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας,  μπάρα πανικού, μεντεσέδες βαρέως τύπου κτλ).
  3. Εργασία πλήρους τοποθέτησης, στερέωσης και ασφάλισης της πόρτας  με  όλα τα   εξαρτήματα αυτής  τοποθετημένα και ρυθμισμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, τις οδηγίες του προμηθευτή και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Στην εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνεται επίσης η πάκτωση  της κάσσας  στην τοιχοποιία και η πλήρωση  του κενού  μεταξύ κάσσας  και  τοιχοποιίας  με  τσιμεντοκονία   (αριάνι). 

       Ορίζεται ρητά ότι είναι  υποχρεωτική  η  προσκόμιση όλων των απαραίτητων επίσημων πιστοποιητικών ελέγχου πυραντίστασης της πόρτας από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές  οδηγίες  περί  πυραντοχής  θυρών (ΕΝ16341).

       Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773,  προκειμένου να τους υποδειχθεί το σημείο που θα τοποθετηθεί η πόρτα και να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.01.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (08.01.2018 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 923/16194.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ