ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 20/12/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας σύμφωνα   με την με αρ.925/9699 εισήγηση του τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (έως 07/01/19)

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι:

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     ΤΕΜΑΧΙΑ.4

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        ΖΕΥΓΗ    4.

 

Πληροφορίες  210-6868142

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο   e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 07/01/19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  925/9699. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών