ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,19 Δεκεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 877/16190

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

2η  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρινών στην οροφή εσωτερικά του κολυμβητηρίου  του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 16190 έως 9.01.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια ,διαμόρφωση   και τοποθέτηση τμημάτων λαμαρίνας με χρήση σκαλωσιάς .

Ελεγχο και σταθεροποίηση των υπολοίπων λαμαρινών που θα υποδειχθούν .     

 Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τον χώρο  κατόπιν ραντεβού με την κα Μαλανδράκη στο τηλ. 210- 6834773,  για να λάβουν γνώση της εργασίας  .

                                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 9/01/19 ημέρα Τετάρτη  . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 10/01/2019 , ημέρα Πέμπτη   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννιδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ