ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 893/15383

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                           

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων  για την αποστράγγιση των υδάτων της δεξαμενής του κεντρικού Σταδίου  στο Ο.Α.Κ.Α   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15383 έως 21.12.18)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ 10,00m3/h

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 25,00m

ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΥΜΑΤΑ 100%

ΙΣΧΥΟΣ 4,8kW

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 8,50Α

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ DN 50

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ DN 50

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:

REXA FIT V05DA – 228/EAD1-2-T0039-540-0-6064595

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 21/12/18 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 893/15383. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

     Πληροφορίες  κ.   Θ . Κυρούσης    στο  τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ