ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                 Μαρούσι, 7/12/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                            Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.888/ 5740έως 06.12.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του DOPING :

Amicon Centci: tugal 4 ml, 30 KNMWL, 96 τεμάχια/ συσκευασία

Κωδικός: UFC 803096

Ποσότητα 1

(αποκλειστικά του οίκου  Millipore)

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021   

                έως 31.12.2018.                  

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 888/5740

Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

         

                                                          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ