ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                 Μαρούσι, 7/12/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                            Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.887/ 5742έως 06.12.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του DOPING :

Στήλη HP-ULTRA 1(0.11) 50m,0,2mm ID,0.11μ Film Thickness

Κωδικός : 1909ΙΑ-005

Ποσότητα 1

(αποκλειστικά του οίκου  Agilent)

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021   

                έως 31.12.2018.                  

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 887/5742

Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

         

                                                          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ