ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 7/12/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                       Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 5743, έως 31.12.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1x6  ΣΥΡΙΓΓΕΣ για τα μηχανήματα GC/MS, HRMS, GC/C/IRMS, 10μL (cod. SK-10FAG-63002814).

     (αποκλειστικά του οίκου  SGE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 31.12.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 686/5743

Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ