ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 889/16067

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                           

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον εντοπισμό βλάβης και αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος BMS του περιβάλλοντα χώρου στο Ο.Α.Κ.Α   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16067 έως 20.12.18)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον εντοπισμό βλάβης και αποκατάστασης λειτουργίας του συστήματος BMS του περιβάλλοντα χώρου στο Ο.ΑΚ.Α. Πιο συγκεκριμένα αφορά τον εντοπισμό της βλάβης στο δίκτυο του συστήματος στον περιβάλλοντα χώρο και την παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία . Σύστημα :SAUTER S.A. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 20/12/18 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 889/16067. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

     Πληροφορίες  κ.   Θ . Κυρούσης    στο  τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ