ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,4 Δεκεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 879/15248

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                18PROC004118411

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού   για την αντικατάσταση των σπασμένων φωτοχειμάρρων στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 15248 έως 17.12.18).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια   και τοποθέτηση 50 τεμαχίων κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:             -Υαλοπίνακες τύπου 10+10+10 με εσωτερική μεμβράνη ματ διαστάσεων 148χ47(+-) εκατοστά

-Τοποθέτηση αφρώδους ταινίας για την απορρόφηση κραδασμών

-Κόλληση με ειδικό στεγανωτικό υλικό/ κόλλα ελαστική , ανθεκτική στη διάβρωση και την υγρασία    .Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τον χώρο  κατόπιν ραντεβού με την κα Μαλανδράκη στο τηλ. 210- 6834773,  για να λάβουν γνώση της εργασίας  .

                                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 17/12/18 ημέρα Δευτέρα . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 18/12/2018 , ημέρα Τρίτη  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννιδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ