ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 04  Δεκεμβρίου   2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                       Αριθμ.Πρωτ.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ.859/ 12129 έως 17.12.2018).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο της  Βιοχημείας του ΕΚΑΕ :

  1. Μπαταρία (Accu MCU4 control unit 2,4 V), ποσότητα
  2. Αισθητήρας ταχύτητας (Retrofitting-Kit Hall-Sensor), ποσότητα
  3. Εργασία εγκατάστασης και συντήρησης του Η-Ρ cosmos, ποσότητα 5 hrs.

Πρόκειται για την λειτουργία εργοδιαδρόμου Η-Ρ cosmos.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.12.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 859/12129.

 Πληροφορίες κ. Μαυρογιάννης   τηλ. 210-6841581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

Η   ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ