ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 04/12/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σύμφωνα   με την με αρ.871/9696 εισήγηση του τμήματος ΟΙΚ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (έως 14/12/18)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια  :

 

1.ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ                                      20 ΤΕΜΑΧΙΑ

2.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ    10 ΚΟΥΤΙΑ

3.ΚΛΑΣΕΡ ΚΟΥΤΙΑ                                10 ΤΕΜΑΧΙΑ

4.ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ                                        1KG ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

                                                                    1KG MΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

5.CLIPS ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  5ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 19mm

         5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 25mm .5ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 41mm.5ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 51mm.

Πληροφορίες  210-6868075

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 14/12/18μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 871/9696. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου