ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 22/11/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Είδη Γραφείου για όλες τις εγκαταστάσεις σύμφωνα   με την με αρ.847/9694 εισήγηση του τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (έως 30/11/18)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια :                                                                                                                                                                                   1.ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ    ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟΣ   ΤΕΜΑΧΙΑ  131

2.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ –ΑΤΖΕΝΤΑ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ               ΤΕΜΑΧΙΑ    75

3.ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ     (μεγάλο Σ/Κ)                      ΤΕΜΑΧΙΑ    72              

 

Πληροφορίες  210-6868075

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 30/11/18μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 847/9694. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών