ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,21 Νοεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 680/16151

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  και αντικατάσταση διπλών υαλοπινάκων σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 16151 έως 3.12.18).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) τεμαχίων υαλοπινάκων ασφαλείας ίδιους με τους υπάρχοντες στο περιστύλιο του Ποδηλατοδρομίου διαστάσεων 1,90 mχ3,80m . Η τιμή θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των σπασμένων υαλοπινάκων, την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων (με χρήση γερανού για τον ένα εξ αυτών ) .Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τον χώρο στις 26/11 ή 30/11 και ώρα 11.00πμ κατόπιν ραντεβού με την κα Μαλανδράκη στο τηλ. 210- 6834773,  για να λάβουν γνώση των συνθηκών και να πάρουν  τις ακριβείς διαστάσεις .

                                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 3/12/18. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 5/12/2018 , ημέρα Τετάρτη στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννιδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ