ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 21  Νοεμβρίου  2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                       Αριθμ.Πρωτ.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ.816/ 7097 έως 05.12.2018).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Βιοχημείας :

  • Κυβέτες για γαλακτικό D Lange LKM 140

Ποσότητα 2 κουτιά

  • (250) τριχοειδή σωληνάκια των 10ml για γαλακτικό
  • Ποσότητα 1 κουτί

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.12.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 816/7097.

Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

   Η   ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ