ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                                         07/11/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                                   Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για το τακτικό σέρβις KAESER SK26/13 bar, S/N: 3444/ (service 3000 ωρών) φίλτρο αέρα, φίλτρο λαδιού, προφίλτρο καμπίνας, λιπαντικά KAESER MOL (lit), βάση πίνακα ελέγχου και εργασία    για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.794/ 5723 έως 19.11.2018)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 19.11.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 794/5723.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                           ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ