ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                     Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 786/15975

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                              

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                               18PROC003959099

                                                                                         

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ξύλινων πάγκων για την πισίνα του κοινού     του τμήματος  Κολυμβητηρίου  (εισηγ,15975 έως 19.11.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια :

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΔΙΑΣΤ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5Μ

 

ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΣΤ 1,2Μ

 

 

3τεμ.

 

 

 

   4τεμ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ 6-8ΘΕΣΕΩΝ

 

2τεμ.
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6-8 ΘΕΣΕΩΝ

 

2τεμ.
ΞΥΛΙΝΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΔΙΑΣΤ. 1,10Μ ΠΕΡΙΠΟΥ

 

4τεμ.

  

               

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 19.11.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 786/15975.

Πληροφορίες κ. Φ  . ΘΕΟΦΑΝΗΣ   τηλ. 210-6850200.

 

 

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ