ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου Κων/να               Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 782/15310

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σκισμένων λωρίδων των ηλεκτρονικών πλακών  από το σύστημα χρονομέτρησης για την κολύμβηση   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15310 έως 14.11.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια   :

  • 30 τεμ.  PVC SLAT OMEGA για την ηλεκτρονική πλάκα αφής ( χρώμα μαύρο)
  • 10 τεμ.  PVC SLAT OMEGA για την ηλεκτρονική πλάκα αφής (χρώμα μαύρο –λευκό) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.11.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 782/15310.

Πληροφορίες κ. θ. Κυρούσης   τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ