ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 30 Οκτωβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 769/5717.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5717 έως 12.11.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2συσκ.  morphin-6beta-D-glucuronide (0.1 mg/ml) in methanol:water 50:50) (cod. CERM-096)
  • 2συσκ. morphin-6beta-D-glucuronide-D3 (0.1 mg/ml) in methanol:water 50:50) (cod. CERM-120)
  • 2συσκ. morphin-3beta-D-glucuronide-D3 (0.1 mg/ml) in methanol (cod. CERM-017)
  • Εξοδα ΑποστολήςΜεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.11.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 769/5717.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-68.53.074.

    

  O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να