ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                          Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 703/15035

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

                                                                                          18PROC003888397

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  καλωδίων    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15035 έως 5.11.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια   καλωδίων για την αντικατάσταση κλεμμένων καλωδίων στο πίλαρ Πφ5  :

  • 250 μετρ. Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ35+16mm2
  • 250 μετρ. Καλώδιο  ΝΥΥ 1Χ16  mm2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 5.11.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 703/15035.

Πληροφορίες κ. Θ  . Κυρούση  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ