ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 24/10/2018

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση ζημιών σε λαμαρίνες των εγκαταστάσεων Μπάσκετ και  Τένις του ΟΑΚΑ  (εισηγ,16174. έως 05/11/2018).

Αναλυτικά επιθυμούμε :

  • Την επισκευή και επανατοποθέτηση 2  λαμαρινών που έχουν αποξηλωθεί στο μεταλλικό κέλυφος του κτιρίου Αντισφαίρισης.

            Έλεγχος και επισκευή των στηρίξεων στις υπόλοιπες λαμαρίνες του κτιρίου

       2) Τη προμήθεια, διαμόρφωση και τοποθέτηση 2 λαμαρινών στην στέγη του κτιρίου               Μπάσκετ οι οποίες έχουν αποξηλωθεί από τον αέρα.

           Έλεγχος και επισκευή στις στηρίξεις των υπολοίπων λαμαρινών.

Προϋπολογισμός έργου 1.200€ πλέον ΦΠΑ.

Σημ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο, κατόπιν ραντεβού, για να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών που θα γίνουν σε ύψος με σκαλωσιά ή γερανοφόρο όπου απαιτείται. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα  αποστείλουν κλειστές  οικονομικές  προσφορές , στο τμήμα Προμηθειών  έως της  05ης /11/2018. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 5η /11/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 681/16174

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα και ραντεβού στην κα Ελένη Μαλανδράκη   τηλ. 210-6834773

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ