ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                                         23/10/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                                   Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.715/ 5701 έως 29.10.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING ( παρασκευαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων ούρων  )

  • Inserts, microinsert χωρητικότητας 0,1ml/30,75X6mm, διαφανή με κωνικό πυθμένα, πακέτο των 100 τεμαχίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ 6090357

Ποσότητα: 70   (70Χ100=7.000)

                                  (αποκλειστικά του ΟΙΚΟΥ  LAPHAPACK)

 Οποιαδήποτε προσφορά για άλλα Insert άλλων οίκων θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα               

αλλιώς θα θεωρείται άκυρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 29.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 715/5701.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ